×
#
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Sürekli vergi danışmanlığı,

Katma Değer Vergisi İade İşlemlerinin Yürütülmesi KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi sürecinin takibi,

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,

Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi,

Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,

Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.