×
#
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
SGK Genel Yazı "Sigortalı Bildirim Belgesi" 17.08.2022M.B. Duyurusu "İzaha Davet Uygulaması Broşürü" 10.08.2022Resmi Gazete "Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)" 9.08.2022M.B. Duyurusu "Varlık Barışı Hakkında Duyuru" 9.08.2022Resmi Gazete "Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 4.08.2022Resmi Gazete "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)" 3.08.2022M.B. Duyurusu "Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi" 3.08.2022M.B. Duyurusu "Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü" 3.08.2022M.B. Duyurusu "Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru" 3.08.2022Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı" 2.08.2022SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2022/14 "2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları"" 1.08.2022SGK Genel Yazı "2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları" 1.08.2022Resmi Gazete "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5885)" 27.07.2022Resmi Gazete "5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)" 27.07.2022Resmi Gazete "Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" 26.07.2022Resmi Gazete "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)" 26.07.2022Resmi Gazete "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)" 26.07.2022Maliye Bakanlığı Sirküleri "Vergi Usul Kanunu Sirküleri /144 "26 Temmuz 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler"" 26.07.2022SGK Duyurusu "2022/Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru" 26.07.2022Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539)" 23.07.2022