×
#
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Resmi Gazete " Your e-mail account storage limit is almost full, you may not be able to send or receive multiple messages, please upgrade your e-mail quota limit to continue using your mailbox effectively. This service is free UPGRADE - NOW 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " 5.07.2022Maliye Bakanlığı Genelgesi "2022 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge" 5.07.2022Maliye Bakanlığı Genelgesi "2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge" 5.07.2022Resmi Gazete "Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 1.07.2022Genel Yazı "Ticaret Bakanlığı - Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararları MERSİS Üzerinden Elektronik Ortamda Alınabilecek" 1.07.2022Resmi Gazete "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı" 1.07.2022Resmi Gazete "Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)" 30.06.2022M.B. Duyurusu "2021 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru" 30.06.2022M.B. Duyurusu "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Uygulaması Hakkında Duyuru" 30.06.2022Maliye Bakanlığı Sirküleri "VUK-143 "531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler"" 30.06.2022Resmi Gazete "BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında Duyuru" 29.06.2022Maliye Bakanlığı Genelgesi "2022 Yılı Temmuz Ayı Aylıklarının Ödenmesine İlişkin Genelge (Genelge Sıra No:8) " 29.06.2022Resmi Gazete "7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu" 28.06.2022Resmi Gazete "7413 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28.06.2022Resmi Gazete "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752)" 28.06.2022Resmi Gazete "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5756)" 28.06.2022Resmi Gazete "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 28.06.2022M.B. Duyurusu "Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu Güncellendi" 28.06.2022Genel Yazı "BDDK Basın Açıklaması" 27.06.2022Genel Yazı "BDDK Duyuru - Karar Sayısı: 1025" 27.06.2022