×
#
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
M.B. Duyurusu "Elektronik Belge ve Defter Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışması Hakkında Duyuru " 23.10.2021SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/36 "2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması"" 22.10.2021Resmi Gazete "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 21.10.2021Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/16, K: 2021/62 Sayılı Kararı" 21.10.2021Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532)" 19.10.2021Maliye Bakanlığı Sirküleri "2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler " 19.10.2021SGK Genel Yazı " SGK Genel Yazısı "Geçici görev belgesi düzenlenmesi"" 19.10.2021Maliye Bakanlığı Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/34 "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"" 18.10.2021Resmi Gazete "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranının Yükseltilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4625)" 17.10.2021M.B. Duyurusu "Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü " 14.10.2021SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/33 "2021/6 sayılı Genelgede değişiklik"" 13.10.2021Genel Yazı "KGK-Yönetimin Değerlendirmeleri`ne İlişkin Taslak Metin Hakkında Bilgilendirme Eğitimi" 13.10.2021Resmi Gazete "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62)" 12.10.2021Resmi Gazete "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" 12.10.2021Taslak "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 38 Seri No.lu Tebliğ Taslağı " 8.10.2021M.B. Duyurusu "Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik" 7.10.2021Genel Yazı "KGK-Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesine İlişkin Duyuru" 7.10.2021Resmi Gazete "Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)" 6.10.2021Genel Yazı "KGK-BOBİ FRS 2021 Sürümüne İlişkin Elektronik Finansal Raporlama Tablo Formatları" 6.10.2021SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/32 "Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"" 5.10.2021