×
#
Sirküler
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
SGK Genelgesi "16/04/2021 tarihli 2021/12 sayılı SGK Genelgesi "2020/45 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması"" 19.04.2021Resmi Gazete "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)" 17.04.2021Resmi Gazete "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" 16.04.2021Resmi Gazete "Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik" 16.04.2021Genel Yazı ""Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi…" 16.04.2021M.B. Duyurusu "Hatalı düzenlenen e-faturanın kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu ve düzeltme kayıtlarının yapılması hk." 15.04.2021Resmi Gazete "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" 14.04.2021Resmi Gazete "2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.04.2021Resmi Gazete "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" 14.04.2021Resmi Gazete "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3809)" 10.04.2021Resmi Gazete "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 10.04.2021Resmi Gazete "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 10.04.2021Resmi Gazete "Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)" 9.04.2021SGK Duyurusu "KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu" 8.04.2021SGK Genelgesi "01/04/2021 tarihi 2021-9 sayılı SGK Genelgesi "2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik"" 8.04.2021Genel Yazı "KGK - Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı " 8.04.2021Resmi Gazete "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı" 7.04.2021Resmi Gazete "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 7.04.2021Resmi Gazete "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 7.04.2021Resmi Gazete "Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" 7.04.2021