×
#
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Resmi Gazete "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2584)" 1.6.2020M.B. Duyurusu "İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü" 1.6.2020SGK Genel Yazı "01/06/2020 tarihli 6383458 sayılı “Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB`lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yeni Düzenleme” SGK Genel Yazısı " 1.6.2020SGK Genel Yazı "22/5/2020 tarihli 6237642 sayılı “Hatalı Teşvik Kayıtları Süre Uzatımı” SGK Genel Yazısı" 28.5.2020Maliye Bakanlığı Sirküleri "VUK Sirküleri /131 “Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması”" 28.5.2020Resmi Gazete "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)" 27.5.2020Resmi Gazete "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)" 27.5.2020Resmi Gazete "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)" 27.5.2020Resmi Gazete "13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)" 24.5.2020Resmi Gazete "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)" 24.5.2020Resmi Gazete "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" 22.5.2020Resmi Gazete "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" 17.5.2020Resmi Gazete "Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 15.5.2020Resmi Gazete "Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 15.5.2020Resmi Gazete "Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/12)" 15.5.2020Resmi Gazete "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" 14.5.2020Resmi Gazete "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç)" 14.5.2020Taslak "İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı " 14.5.2020Taslak "Vergi Usul Kanununun 160/A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı" 14.5.2020Resmi Gazete "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)" 13.5.2020