×
#
Sirküler
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Genel Yazı "Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında Değişiklik" 12.8.2020Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/70 Başvuru Numaralı Kararı" 11.8.2020M.B. Duyurusu "Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (MUHSGK) Duyurusu" 10.8.2020M.B. Duyurusu "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi" 10.8.2020M.B. Duyurusu "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu " 10.8.2020Resmi Gazete "6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)" 8.8.2020M.B. Duyurusu "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" 7.8.2020M.B. Duyurusu "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru" 7.8.2020Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/4293 Başvuru Numaralı Kararı" 6.8.2020SGK Duyurusu "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru" 6.8.2020Genel Yazı "GEKAP hakkında sıkça sorulan sorular " 5.8.2020SGK Genel Yazı "Yurt Dışı Sağlık Uygulamaları Hakkında SGK Genel Yazı" 4.8.2020Resmi Gazete "7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 31.7.2020Resmi Gazete "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)" 31.7.2020Resmi Gazete "22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)" 31.7.2020Resmi Gazete "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)" 31.7.2020Resmi Gazete "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)" 31.7.2020Genel Yazı "Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Bir Ay Daha Uzatıldı" 31.7.2020Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)" 30.7.2020Resmi Gazete "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik" 30.7.2020