×
#
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Resmi Gazete "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 21.10.2020Taslak "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" 20.10.2020Maliye Bakanlığı Sirküleri "Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55"" 19.10.2020Resmi Gazete "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3094)" 17.10.2020Resmi Gazete "7254 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17.10.2020Resmi Gazete "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)" 16.10.2020Resmi Gazete "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 16.10.2020Resmi Gazete "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16.10.2020M.B. Duyurusu "GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler" 16.10.2020M.B. Duyurusu "Mirasçılara Bitcoin Varlığı Karşılığında Ödenecek Tutarın Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi Hk." 16.10.2020Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı" 14.10.2020Resmi Gazete "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.10.2020Resmi Gazete "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)" 14.10.2020Resmi Gazete "Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)" 14.10.2020Resmi Gazete "Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)" 14.10.2020M.B. Duyurusu "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru" 14.10.2020M.B. Duyurusu "e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu" 13.10.2020M.B. Duyurusu "Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yeniden değerleme" 12.10.2020Resmi Gazete "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 9.10.2020Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2019/40, K: 2020/40 Sayılı Kararı" 9.10.2020