×
#
Sirküler
Sirküler
11 Oca 2019
Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve - Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Defter bilgi gir…
11 Oca 2019
  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğinc…
10 Oca 2019
  ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİYLE KREDİ KARTI BORÇLARINIZI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİREBİLİRSİNİZ     Ziraat Bankası Duyurular kısmından yapılan açıklamalar doğrultusunda;     Ziraat Bankası olarak ekonomimize destek verme vizyonumuz doğrultusunda…
8 Oca 2019
  2019 Kıdem Tazminatı Tavanı   T.C.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI   Sayı : 27998389-010.06.02-87   Tarih: 08/01/2019   Konu : Mali ve Sosyal Haklar   GENELGE   1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış…
20 Ara 2018
  MADDE 1-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara in…
11 Oca 2019
Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve - Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Defter bilgi gir…
11 Oca 2019
  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğinc…
10 Oca 2019
  ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİYLE KREDİ KARTI BORÇLARINIZI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİREBİLİRSİNİZ     Ziraat Bankası Duyurular kısmından yapılan açıklamalar doğrultusunda;     Ziraat Bankası olarak ekonomimize destek verme vizyonumuz doğrultusunda…
8 Oca 2019
  2019 Kıdem Tazminatı Tavanı   T.C.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI   Sayı : 27998389-010.06.02-87   Tarih: 08/01/2019   Konu : Mali ve Sosyal Haklar   GENELGE   1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış…
20 Ara 2018
  MADDE 1-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara in…
11 Oca 2019
Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve - Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Defter bilgi gir…
11 Oca 2019
  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğinc…
10 Oca 2019
  ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİYLE KREDİ KARTI BORÇLARINIZI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİREBİLİRSİNİZ     Ziraat Bankası Duyurular kısmından yapılan açıklamalar doğrultusunda;     Ziraat Bankası olarak ekonomimize destek verme vizyonumuz doğrultusunda…
8 Oca 2019
  2019 Kıdem Tazminatı Tavanı   T.C.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI   Sayı : 27998389-010.06.02-87   Tarih: 08/01/2019   Konu : Mali ve Sosyal Haklar   GENELGE   1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış…
20 Ara 2018
  MADDE 1-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara in…