×
Haberler & Duyurular
Youtuber Vloggerlar Gelirlerinden Vergi Verirmi? 9 saat önce - 05.03.2021 18:29
“DEĞERSİZ ALACAĞIN” DEĞERİ 2 gün önce - 03.03.2021 17:16
GAYRİMENKUL TRAMPASINDA İSTİSNAYA DİKKAT 4 gün önce - 02.03.2021 12:54
Kurumlara ek vergi geliyor 7 gün önce - 27.02.2021 08:56
Kâr paylarına geçici stopaj geliyor 1 hafta önce - 26.02.2021 16:00
Giderlere özgürlük 1 hafta önce - 25.02.2021 15:02
KARİZMAYI ÇİZDİRDİK 1 hafta önce - 25.02.2021 08:43
Ücretsiz İzin Süreleri Kıdeme Eklenir mi? 1 hafta önce - 25.02.2021 08:37
Ticaret şirketleri 2 hafta önce - 22.02.2021 15:09
Kısa çalışma sonrası normalleşme desteği 2 hafta önce - 22.02.2021 15:00
Şirketler için dönüşüm yönetimi 2 hafta önce - 22.02.2021 14:39
Otomat kullanımında düşünceler 2 hafta önce - 22.02.2021 14:34
Vergi incelemesinde cari yıla mı geçiliyor? 2 hafta önce - 22.02.2021 08:56
Kısa Çalışma Mart Sonuna Kadar 2 hafta önce - 19.02.2021 17:48
Şubat ayı ve basit usûlde vergilendirilenler 2 hafta önce - 18.02.2021 10:41
E-ticaret – sanal mağazacılık ve muhasebesi 2 hafta önce - 17.02.2021 11:01
2020 yılı menkul sermaye iratlarının beyanı 3 hafta önce - 12.02.2021 09:55
Hangi şirketler avukat bulundurmak zorunda 3 hafta önce - 12.02.2021 09:46
İnşaat Sektörünün Sorunları (III) 3 hafta önce - 11.02.2021 09:42
e-BELGE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 3 hafta önce - 11.02.2021 09:13
Kira gelirlerinin beyanında indirilecek giderler 3 hafta önce - 10.02.2021 08:44
İnşaat Sektörünün Sorunları (II) 3 hafta önce - 10.02.2021 08:41
Maliye'den müteahhitlere KDV iadesi müjdesi 3 hafta önce - 09.02.2021 17:43
İnşaat Sektörünün Sorunları (I) 4 hafta önce - 09.02.2021 08:58
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı 4 hafta önce - 08.02.2021 15:23
Amacımız Trakya bölgesi ve çevre illerdeki firmalarımızla uygun mesleki bilgi alışverişinde bulunabilmektir. Firmamızın hizmetlerini ve nasıl hizmet verdiğini sizlere sunmayı amaçlıyoruz. Daha detaylı bilgi almak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.
YMM Yücel GENÇ, meslekteki 30 yılı aşkın tecrübesi ve tamamı meslek mensubu olan uzman kadrosu ile Trakya Bölgesi ve çevre illerdeki firmaların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere başta Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu, Katma Değer Vergisi İadesi ve Vergi Danışmanlığı hizmetleri olmak üzere Birleşme ve Bölünme İşlemleri, Muhasebe ve Vergi Denetimi, Finansal Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı, İç Denetim ve Bağımsız Dış Denetim gibi birçok hizmet sunmaktadır.
#
Sirküler
4.03.2021M.B. Duyurusu "Defter Beyan Sistemi Duyurusu" 3.03.2021Resmi Gazete "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" 3.03.2021Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2020/57, K: 2020/83 Sayılı Kararı" 3.03.2021Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/104, K: 2021/3 Sayılı Kararı" 3.03.2021Genel Yazı "KVKK-Kişisel Verileri Koruma Kurulu`nun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri" 3.03.2021M.B. Duyurusu "Defter Beyan Sistemi Duyurusu "KDV Tevkifatı Uygulamalarında Değişiklik"" 2.03.2021Genel Yazı "KGK-Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru" 2.03.2021M.B. Duyurusu "2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi" 2.03.2021M.B. Duyurusu "5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portali Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında Duyuru" 26.02.2021Resmi Gazete "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 18)" 26.02.2021M.B. Duyurusu "Defter Beyan Sistemi Duyurusu" 26.02.2021M.B. Duyurusu "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru" 24.02.2021Resmi Gazete "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 24.02.2021Resmi Gazete "Kamu Kurumlarında Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru" 24.02.2021Genel Yazı "KGK - Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru" 24.02.2021Genel Yazı "Adalet Bakanlığı Duyurusu - Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" 24.02.2021Resmi Gazete "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik-İşlenmiş Hali" 24.02.2021Resmi Gazete "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.." 24.02.2021M.B. Duyurusu "Defter Beyan Sistemi Duyurusu - Sicil Bilgisi" 24.02.2021Resmi Gazete "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3579)"