×
Haberler & Duyurular
Vergide reform şart! 5 saat önce - 19.04.2021 09:01
Danıştay’dan arsa sahiplerine kötü haber! 6 saat önce - 19.04.2021 08:48
Ödeme şartı KDV tevkifat iadelerini durdurdu 4 gün önce - 15.04.2021 15:03
Hatalı Düzenlenen Elektronik Faturalar 4 gün önce - 15.04.2021 13:19
FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI VE MUHASEBE KAYDI 5 gün önce - 14.04.2021 17:09
Avukatların KDV ile imtihanı 1 hafta önce - 12.04.2021 10:44
Sosyal güvenlikte iki önemli değişiklik yolda 1 hafta önce - 09.04.2021 09:09
Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı şartları 1 hafta önce - 09.04.2021 09:05
Pandemi sonrası normalleşme desteği 1 hafta önce - 09.04.2021 08:54
Malul yakınlarına ÖTV’siz araç imkânı 2 hafta önce - 08.04.2021 15:14
Maliye KDV iade düzenlemesine açıklık getirdi 2 hafta önce - 08.04.2021 13:39
2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik 2 hafta önce - 08.04.2021 13:34
Yeni bir yapılandırma daha gelmek zorunda 2 hafta önce - 08.04.2021 13:13
KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu 2 hafta önce - 08.04.2021 13:08
Finansman gider kısıtlaması uygulama esasları 2 hafta önce - 06.04.2021 17:59
Kurumlar vergisi ile ilgili sorunlar 2 hafta önce - 06.04.2021 17:54
VUK 359 ne olacak? 2 hafta önce - 06.04.2021 17:44
ÇALIŞMA HAYATI İÇİN 4 ÖNEMLİ ADIM YOLDA 2 hafta önce - 06.04.2021 17:38
Kripto paraların vergilendirilmesi 2 hafta önce - 05.04.2021 08:51
İşe iade davasında makul süreye dikkat 2 hafta önce - 03.04.2021 09:36
Son umudumuz kripto 2 hafta önce - 03.04.2021 09:14
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru 2 hafta önce - 03.04.2021 08:57
İşlerimiz uzaktan çalışmaya uygun mu? 2 hafta önce - 02.04.2021 17:39
Yeni Beyanname Versiyonları 3 hafta önce - 01.04.2021 18:36
Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı 3 hafta önce - 01.04.2021 18:27
Vergi ceza sisteminin yenilenme ihtiyacı 3 hafta önce - 01.04.2021 18:10
Amacımız Trakya bölgesi ve çevre illerdeki firmalarımızla uygun mesleki bilgi alışverişinde bulunabilmektir. Firmamızın hizmetlerini ve nasıl hizmet verdiğini sizlere sunmayı amaçlıyoruz. Daha detaylı bilgi almak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.
YMM Yücel GENÇ, meslekteki 30 yılı aşkın tecrübesi ve tamamı meslek mensubu olan uzman kadrosu ile Trakya Bölgesi ve çevre illerdeki firmaların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere başta Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu, Katma Değer Vergisi İadesi ve Vergi Danışmanlığı hizmetleri olmak üzere Birleşme ve Bölünme İşlemleri, Muhasebe ve Vergi Denetimi, Finansal Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı, İç Denetim ve Bağımsız Dış Denetim gibi birçok hizmet sunmaktadır.
#
Sirküler
19.04.2021SGK Genelgesi "16/04/2021 tarihli 2021/12 sayılı SGK Genelgesi "2020/45 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması"" 17.04.2021Resmi Gazete "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)" 16.04.2021Resmi Gazete "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" 16.04.2021Resmi Gazete "Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik" 16.04.2021Genel Yazı ""Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi…" 15.04.2021M.B. Duyurusu "Hatalı düzenlenen e-faturanın kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu ve düzeltme kayıtlarının yapılması hk." 14.04.2021Resmi Gazete "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" 14.04.2021Resmi Gazete "2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.04.2021Resmi Gazete "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" 10.04.2021Resmi Gazete "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3809)" 10.04.2021Resmi Gazete "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 10.04.2021Resmi Gazete "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 9.04.2021Resmi Gazete "Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)" 8.04.2021SGK Duyurusu "KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu" 8.04.2021SGK Genelgesi "01/04/2021 tarihi 2021-9 sayılı SGK Genelgesi "2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik"" 8.04.2021Genel Yazı "KGK - Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı " 7.04.2021Resmi Gazete "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı" 7.04.2021Resmi Gazete "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 7.04.2021Resmi Gazete "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 7.04.2021Resmi Gazete "Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"