×
Haberler & Duyurular
Matrah artıran mükellefler dokunulmaz mı? 17 saat önce - 14.06.2021 16:10
Finansman gider kısıtlaması hukuku 20 saat önce - 14.06.2021 13:14
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 404) 4 gün önce - 11.06.2021 09:33
Borç yapılandırmasında bu fırsat kaçmaz 5 gün önce - 10.06.2021 16:13
VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI 6 gün önce - 09.06.2021 16:21
Kamu gelirlerinin yeniden yapılanması 1 hafta önce - 07.06.2021 16:40
Şimdi vergide reform zamanı 1 hafta önce - 07.06.2021 16:23
Trafik cezaları ve emlak vergisi borçları… 1 hafta önce - 07.06.2021 09:27
Matrah ve vergi artırımının maliyeti 1 hafta önce - 05.06.2021 15:26
Uzaktan Çalışma Gün Sayısı 1 hafta önce - 05.06.2021 14:45
2018/8 sayılı Genelge Değişikliği (2021/18) 1 hafta önce - 05.06.2021 14:29
İş kazasının SGK'ya bildirimi 2 hafta önce - 04.06.2021 09:28
MALİ TATİLİN VERGİ AFFINA ETKİLERİ 2 hafta önce - 04.06.2021 09:03
Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi 2 hafta önce - 01.06.2021 08:39
İzinde çakışmaya kurul çare olur 2 hafta önce - 29.05.2021 12:54
Vergi barışı için öneriler 2 hafta önce - 29.05.2021 08:47
Neden ve kimin için “Küresel Asgari Vergi”? 3 hafta önce - 28.05.2021 14:47
İlave istihdama KGF destekli kredi 3 hafta önce - 28.05.2021 12:10
Yeni yeniden değerleme 3 hafta önce - 27.05.2021 17:49
İthal Edilen Eşyada Emsal Bedel Sorunu 3 hafta önce - 26.05.2021 13:23
Nefes Kredisi'nin detayları açıklandı 3 hafta önce - 26.05.2021 12:10
Yeni bir istihdam teşviki geliyor 3 hafta önce - 26.05.2021 10:07
7 soruda vergi barışı 3 hafta önce - 26.05.2021 10:01
Royalti ödemeleri ve stopaj 3 hafta önce - 25.05.2021 17:59
FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HAKKINDA KISA KISA 3 hafta önce - 25.05.2021 10:11
Amacımız Trakya bölgesi ve çevre illerdeki firmalarımızla uygun mesleki bilgi alışverişinde bulunabilmektir. Firmamızın hizmetlerini ve nasıl hizmet verdiğini sizlere sunmayı amaçlıyoruz. Daha detaylı bilgi almak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.
YMM Yücel GENÇ, meslekteki 30 yılı aşkın tecrübesi ve tamamı meslek mensubu olan uzman kadrosu ile Trakya Bölgesi ve çevre illerdeki firmaların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere başta Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu, Katma Değer Vergisi İadesi ve Vergi Danışmanlığı hizmetleri olmak üzere Birleşme ve Bölünme İşlemleri, Muhasebe ve Vergi Denetimi, Finansal Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı, İç Denetim ve Bağımsız Dış Denetim gibi birçok hizmet sunmaktadır.
#
Sirküler
14.06.2021Resmi Gazete "7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)" 14.06.2021Resmi Gazete "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" 12.06.2021Resmi Gazete "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403)" 12.06.2021Resmi Gazete "Çevre Denetimi Yönetmeliği" 12.06.2021Resmi Gazete "Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4086)" 12.06.2021M.B. Duyurusu "e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru" 11.06.2021Resmi Gazete "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 11.06.2021Resmi Gazete "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)" 11.06.2021SGK Duyurusu "7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında Duyuru" 10.06.2021SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/20 "7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması"" 10.06.2021Genel Yazı "Yapı Kooperatifleri Genel Kurullarına İlişkin Duyuru" 9.06.2021Resmi Gazete "7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 9.06.2021M.B. Duyurusu "Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı" 9.06.2021Taslak "7326 sayılı Kanunun 10. Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Taslağı " 8.06.2021Resmi Gazete "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)" 8.06.2021Resmi Gazete "Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 4.06.2021SGK Genel Yazı "Uzaktan Çalışma Gün Sayısı" 4.06.2021SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/18 "2018/8 sayılı Genelge Değişikliği"" 4.06.2021SGK Genelgesi "15.02.2018 tarih ve 2018/8 sayılı SGK Genelgesi "3294 sayılı Kanun`un ek 5`inci maddesinde yer alan sigorta prim desteği"" 4.06.2021M.B. Duyurusu "Elektronik İrsaliye Uygulaması Hakkında Duyuru"